Pacijent 1

Pacijent iz USA sa ratnom traumom zadobijenom tokom rata u BiH Dum-Dum metkom.

Pacijentu su predlagana razna resenja i kod nas i u inostranstvu, koja pacijent nije zeleo da prihvati jer nije zeleo vise da nosi protezu.

PRISTUPILI SMO RESAVANJU DEFEKTA GORNJE VILICE SA CILJEM MAKSIMALNOG KOMFORA I SIGURNOSTI ZA PACIJENTA UGRADNJOM IMPLANTATA I IZRADOM FIKSNOG METALOKERAMICKOG MOSTAKompletan rad, prezentovan na 15.Simpozijumu oralnih hirurga oralnih implantologa u Sava centru 24.11.2018 godine-link sa PowerPoint prez

Pacijent 2

Pacijent 68g. iz Švajcarske. Zbog loših anatomskih uslova i izbegavanja sinus lift operacije, što bi produžilo ukupno trajanje rada do dve godine, odlućeno je uz dogovor sa pacijentom, a prema našem dugogodišnjem iskustvu, da se ugradi 10 implantata u gornju vilicu, od toga dva tuberopterigoidna implantata i 6 implantata u donju vilicu. Izrađeni su cirkonijumkeramički mostovi u gornjoj i donjoj vilici. U Švajcarskoj je pacijentu predložen All-on-4 kao rešenje njegove bezubosti u gornjoj vilici, ali on nije želeo da ponovo nosi protezu. Mi ne podržavamo concept All-On-4, jer 90 % slučajeva postoje uslovi za fiksne radove sa 6 do 8 implantata. Sa fiksnim radom pacijenti su prezadovoljni. All-on-4 je najčesće nametnuto rešenje od strane doktora, zbog lakšeg i jednostavnijeg načina rešavanja, prenoseći teret na pacijenta, koji će i dalje nositi protezu. Pacijent je zadovoljan i u pozitivnoj je komunikaciji sa nama.

Pacijent 3

Pacijent 39g, iz Francuske. Rešava parcijalnu bezubost i menja stari metalokeramički most. U gornjoj vilici levo mu je predlagana sinus lift procedura, koja bi zahtevala čekanje za izradu protetskog rada 1,5 do 2 godine. Izbegli smo sinus lift ugradnjom tuberopterigoidnog implantata i nakon dva meseca od ugradnje, pacijentu su izrađeni metalokeramički mostovi i krunice. Pacijent je zadovoljan.

Pacijent 4

Rad iz 2012. godine. Pacijent, starosti 40 godina, je bio nezadovoljan oblikom i bojom zuba. Urađene su cirkonijum-keramičke navlake. Na kontroli, zubi izgledaju savršeno. Pacijent iz arhive Prim. dr Branislava Stojanovića.

Pacijent 5

Pacijentu je ugrađen jedan implantat zbog frakture (preloma) korena zuba. Nakon ugradnje implantata i perioda čekanja od 2 meseca, urađena je definitivna metal-keramička navlaka. Rad iz 2012. godine. Pacijent iz arhive Prim. dr Branislava Stojanovića.

Pacijent 6

Pacijent starosti 74. godine iz Republike Srpske, nosio je totalne proteze (gornja i donja vilica). Ugrađeni su implantati u istom danu. Nakon 2 meseca urađeni su metal-keramički mostovi, koji su cementirani na implantatima u obe vilice tako da pacijent ima osećaj kao da koristi svoje prirodne zube. Rad iz 2011. godine. Pacijent iz arhive Prim. dr Branislava Stojanovića.

Pacijent 7

Pacijent iz Italije, došao zbog izražene generalizovane parodontopatije obe vilice. Urađena je modifikovana Widmann režanj operacija sa ugradnjom veštačke kosti. Istovremeno je ugrađeno 7 implantata na mestima gde su vađeni parodontopatični zubi. Rad iz 2009. godine. Pacijent zadovoljan i preporučuje nove pacijente. Pacijent iz arhive Prim. dr Branislava Stojanovića.

Pacijent 8

Pacijentkinja iz Beograda, u šestoj deceniji je izgubila zube zbog parodontopatije. Ugrađeni su implantati u gornjoj i donjoj vilici (ukupno 14), a sačuvano je 7 zuba. Urađeni su metal-keramički mostovi na implantatima i prirodnim zubima 2010. godine. Pacijentkinja je srećna, dolazi redovno na kontrole, oseća samopouzdanje, sigurna je u sebe i ponosi se svojim osmehom. Pacijent iz arhive Prim. Dr Branislava Stojanovića.

Pacijent 9

Dugogodišnji pacijent iz Italije. Rad is 2012. godine. Ugrađeno je ukupno 12 implantata. Pacijent iz arhive Prim. dr Branislava Stojanovića.

Pacijent 10

Pacijent nosi totalne proteze. Gornja proteza ima vakuma i stoji „dobro“, a donja nije stabilna zbog atrofije (niskog) grebena zbog čega su ugradjena dva mini implantata za stabilizaciju donje proteze. U istom danu, nakon ugradnje, proteza je data pacijentu za nošenje. Rad je iz 2009. godine, a pacijent i dalje nosi istu protezu. Pacijent iz arhive Prim. dr Branislava Stojanovića.

Pacijent 11

Pacijentkinja iz Holandije, stara 28 godina. Nosila je metal-keramičke mostove u gornjoj vilici i bočno u donjoj vilici koji estetski nisu zadovoljavali. Dole desno ugrađena su 2 implantata. Urađena je cirkonijum-bezmetalna keramika. Rad je iz 2012. godine. Pacijent iz arhive Prim. dr Branislava Stojanovića.

Pacijent 12

Pacijent sa Kosova, star 65 godina. Došao je zbog uznapredovale parodontopatije. Urađena je parodontološka operacija na prirodnim zubima i ugrađeno je 7 implantata u obe vilice. Urađeni su metal-keramički mostovi u vezi sa prirodnim zubima. Rad je iz 2004. godine. Nema promena na mostovima i implantatima na kontroli. Pacijent iz arhive Prim. dr Branislava Stojanovića.

Pacijent 13

Rad iz 2001. godine. Rađena parodontološka operacija, endodontško lečenje korenova zuba, livene nadogradnje i metal keramički mostovi. Na kontroli pacijenta 2011. godine, stanje zuba je bilo zadovoljavajuće zbog higijene zuba na niskom nivou. Pacijent iz arhive Prim. dr Branislava Stojanovića.

Pacijent 14

Dobar prijatelj ordinacije, vrsni pecaroš, imao je slučaj teške parodontopatije sa progenijom i uskom gornjom vilicom sa visokim gotskim nepcem. Urađena je parodontološka operacija, ugrađeno je ukupno 6 implantata u obe vilice, kao i metal-keramički mostovi sa dovođenjem odnosa vilica tet-a-tet. Rad iz 2008. godine. Pacijent je prezadovoljan a otkad je dobio nove zube, mnogo je dobrih riba upecao. Pacijent iz arhive Prim. dr Branislava Stojanovića.

Pacijent 15

Pacijent iz Republike Srpske, Doboj. Izgubio je veliki broj zuba dok se na preostalim razvila parodontopatija. Ugradnja implantata u gornjoj vilici zahtevala je sinus lift proceduru kojom je povećana debljina kosti. U sinusu gornje vilice sa leve strane su ugrađeni implantati. Sinus lift procedura rađena je 2004. godine, kada su radjeni i definitivni zubi. Pacijent iz arhive Prim. dr Branislava Stojanovića.

Pacijent 16

Pacijent iz Italije je došao sa velikim problemima zbog nošenja totalnih proteza, koje su negativno uticale na njegov život i status na poslu. Ugradjeno je 19 implantata u obe vilice a nakon tri meseca i metal-keramički mostovi. Rad je iz 2005. godine, a pacijent je vratio samopouzdanje, status na poslu i oženio se. Stanje zuba i implantata na kontroli 2013. godine je odlično. Arhiva Prim. dr Branislava Stojanovića.

Pacijent 17

Pacijentu je 2001. godine. Skinut je stari most koji je rađen na zlatnoj podlozi. Urađena je parodontološka operacija sa ugradnjom implantata. Pacijent još uvek nosi protetski rad na implantatima, i zadovoljan je. Pacijent iz arhive prim. dr. Branislava Stojanovića.

Pacijent 18

Rad rađen 2002. godine pacijentu iz Amerike. Rađena je kombinacija protetskog povezivanja implantata i zuba. Na poslednjoj kontroli 2013. godine rad i dalje izgleda dobro. Pacijent iz arhive Prim. dr Branislava Stojanovića.

Pacijent 19

Pacijent kome je rađena parodontološka operacija zuba sa istovremenom ugradnjom implantata. Rad je iz 2004. godine, a na kontroli 2014. godine, izgleda odlično. Pacijent iz arhive Prim. dr Branislava Stojanovića.

Pacijent 20

Pacijent iz Austrije, izgubio zube zbog parodontopatije. Urađeni su metalno-keramički mostovi obe vilice, a implantati su sa prirodnim zubima povezani u jednu celinu. Rad je iz 2003. godine a na kontroli 2013. godine izgleda kao da je tek urađen. Pacijent iz arhive prim. dr. Branislava Stojanovića.

Pacijent 21

Pacijentu je skinut stari metal-keramički most zbog poremećaja međuviličnih odnosa – niskog zagriza. Urađen je novi metal-keramički most na prirodnim zubima i implantantima koje smo ugradili. Rad je iz 2002. godine, i dan danas izgleda izvanredno, bez ikakvih problema i dodatnih intervencija. Pacijent iz arhive Prim. dr Branislava Stojanovića.

Pacijent 22

Pacijent iz Beograda. Ugrađeno je 14 implantata (8 u gornjoj i 6 u donjoj vilici), izvađeno 13 zuba, hiruški je obrađena vilična kost nakon vađenja zuba. U istom danu su ugrađeni implantati, nakon tri dana urađeni su privremeni zubi koji su mu služili do definitivnog protetskog rada koji je urađen posle 2 meseca. Pacijent iz arhive Prim. dr Branislava Stojanovića.